ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Η πολυπλοκότητα της εργατικής νομοθεσίας καθιστά τις υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων ιδιαίτερα αυξημένες. Αυτές τις υποχρεώσεις καλείται να καλύψει το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο “STS” με απόλυτη αξιοπιστία και ποιότητα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί!

 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Συμπλήρωση & υποβολή εντύπων προσλήψεων – αποχωρήσεων
 • Υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς ή ηλεκτρονικά όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Εκτύπωση λογιστικών άρθρων
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών, βεβαιώσεων αποδοχών & συναφών
 • Σύνταξη & κατάθεση/υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. ή ηλεκτρονικά
 • Απόδοση εισφορών μέσω τραπέζης, e-banking κ.λπ.
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Υποβολή προσφυγών & ενστάσεων για εργασιακές & ασφαλιστικές διαφορές
 • Τεχνικοί ασφαλείας
 • Ιατροί εργασίας