ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο “STS” προσφέρει ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Χάρη της πολυετούς εμπειρίας μας και της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά θέματα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

 • Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Intrastat, Listing
 • Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
 • Σύνταξη & υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων – ισολογισμού
 • Σύνταξη & υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου ήδη φορολογηθέντος για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή/και διαβίωσης
 • Ακριβής εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Σύνταξη & υποβολή εντύπου Ε9
 • Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας
 • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά όλων των δηλώσεων
 • Φορολογικές συμβουλές
 • Σύνταξη & υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων