ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο “STS” με έδρα στη Γλυφάδα παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας υπεύθυνα μία εμπεριστατωμένη λογιστική πληροφόρηση.

 • Σύνταξη καταστατικών & τροποποίηση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
 • Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων
 • Θεώρηση βιβλίων & στοιχείων
 • Ενημέρωση & τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄κατηγορίας
 • Μηχανογραφική παρακολούθηση
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Intrastat, Listing, Φ.Μ.Υ., λοιπών παρακρατούμενων & έμμεσων φόρων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Ενημέρωση βιβλίου απογραφής
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όλων των τύπων
 • Σύνταξη και υποβολή φόρου ακίνητης περιουσίας
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Τουριστικά γραφεία – Ταξιδιωτικά πρακτορεία